A Cámara de Comercio de Santiago apoiou a creación de setenta e seis empresas lideradas por mulleres no 2012

paemAs mulleres galegas foron as terceiras que máis empresas crearon na loita contra o desemprego e a desigualdade salarial entre xéneros

A Cámara de Comercio de Santiago de Compostela fai públicos os datos do Programa de Apoio Empresarial á Muller (PAEM) con motivo do Día Interncaional da Muller Traballadora que se celebra hoxe venres, 8 de marzo. No último ano, a entidade cameral rexistrou 347 usuarias, 457 demandas de asesoramento, ademais de crear 76 empresas e 60 postos de traballo a través deste programa de creación de empresas.

Segundo o informe “Determinantes de la Brecha Salarial de Género en España” elaborado polo Consejo Superior de Cámaras de Comercio e o Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, as mulleres, en igualdade de condicións, cobran menos que os homes en todos os conceptos retributivos. Para eliminar esta fenda salarial e romper coa situación de desemprego, as mulleres galegas crearon 252 empresas en 2012 por medio do programa PAEM, convertédose na terceira comunidade autónoma por detrás de Andalucía e Castela e León.

A Cámara de Comercio de Santiago desenvolve desde hai máis dunha década, a través dun convenio asinado entre a Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad do Ministerio de Sanidad e o Consejo Superior de Cámaras, con financiamento do Fondo Social Europeo, un programa específico de apoio empresarial á muller, que demostrou ser un instrumento eficaz tanto para crear e consolidar empresas lideradas por mulleres como para fomentar no xénero feminino cualidades como a cooperación e a innovación empresarial e tecnolóxica. O PAEM ten como obxecto básico sensibilizar ás mulleres e ao seu contorno cara o autoemprego e a actividade empresarial e actuar como instrumento eficaz para a creación e consolidación de empresas.

A Cámara de Santiago ocupa o segundo posto na lista nacional do PAEM de creación de empresas e xeración de emprego

O perfil da muller que acude a este programa correspóndese ao dunha persoa con estudos universitarios, entre 25 e 45 anos que leva menos dun ano no paro. Cómpre recordar o servizo que presta a entidade cameral a través do viveiro de empresas, situado no Polígono Costa Vella, onde os emprendedores dispoñen dunhas instalacións e servizos adaptados ás necesidades dos seus proxectos e a uns prezos máis reducidos que os reais do mercado. Estes datos sitúan á Cámara de Comercio de Santiago no segundo lugar do ránking nacional na creación de empresas e xeración de emprego en termos proporcionais, segundo os ratios distintivos (tamaño, número de electores da demarcación) da entidade cameral.

Para facilitar o acceso á información, a través do PAEM, a muller-usuaria pode beneficiarse, ademais do asesoramento presencial, dun asesoramento on-line a través da páxina www.e-empresarias.net, que responde de forma rápida e personalizadas a todas as cuestións derivadas da xestión empresarial das emprendedoras e empresarias.