O Consorcio de Santiago intervirá no Auditorio de Galicia, co fin de evitar as filtracións da auga da choiva ao interior do edificio

O traballos, cuxa duración estímase en tres meses, teñen un orzamento global de 66.550 euros

O Consorcio de Santiago vai intervir no Auditorio de Galicia co fin de eliminar as humidades nas cubertas dos corpos que conforman a sala de exposicións, a cociña e a cafetería do inmoble. Os traballos, destinados a garantir a estanquidade do edificio, levaraos a cabo a empresa Rehabita, Gestión Integral de Rehabilitaciones y Restauración, S.L., cun orzamento global de 66.550 euros. 

A arquitecta da Oficina Técnica do Consorcio responsable deste proxecto, Idoia Camiruaga, sinala que “a entrada da auga da choiva a través das fachadas de pedra e das cubertas do Auditorio de Galicia é un problema xeral do edificio”. Estas obras centraranse en particular en atallar a entrada de pluviais nas zonas da cociña, na barra da cafetería e na sala de exposicións Isaac Díaz Pardo; posto que “a situación é tan aguda que impide o normal funcionamento das instalacións” -indica a arquitecta-. 

A sala de exposicións 

Na sala de exposicións cómpre solucionar as causas das humidades do teito e as pingueiras. A capa vexetal que recobre esta cuberta non se encontra en bo estado de conservación. Ademais, o babeiro metálico de protección está descolgado e as xuntas do recubrimento están moi abertas e, nalgún caso, descolgadas as lousas, sendo o conxunto a causa das filtracións de auga da choiva.

A cociña e a cafetería

Na cociña os problemas de humidades localízanse no falso teito, en especial na zona do muro e na ventá, de xeito que se despegan parte dos azulexos das paredes. Así, no interior da cociña retirarase o falso teito afectado, así como os condutos de climatización, a iluminación ambiente e de emerxencia e os detectores de incendio. No momento da colocación do novo falso teito aproveitarase para engadir illamento térmico.

No caso da cafetería, as filtracións de auga prodúcense tamén no teito. O falso teito nesta zona de intervención está formado por unhas lamas horizontais que se limparán e repararán, ao tempo que se engadirá tamén un illamento térmico.